Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
cpanel12.primary001.net PHP Info
cpanel25.primary001.net PHP Info
renata.primary001.net PHP Info
stonebrook.primary001.net PHP Info