هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
cpanel12.primary001.net اطلاعات php
cpanel25.primary001.net اطلاعات php
renata.primary001.net اطلاعات php
stonebrook.primary001.net اطلاعات php