Во моментов нема Предвидени прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
cpanel12.primary001.net PHP инфо
cpanel25.primary001.net PHP инфо
renata.primary001.net PHP инфо
stonebrook.primary001.net PHP инфо